Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r.: dostępne środki to 4,2 mld euro na wspieranie mobilności i współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Komisja ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r. Dzięki rocznemu budżetowi w wysokości 4,2 mld euro zwiększa się wsparcie ze środków programu na rzecz włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE i na świecie.

Ponieważ głównym elementem programu Erasmus+ jest mobilność, w przyszłym roku program będzie nadal wspierał mobilność uczniów, studentów oraz osób kształcących się i szkolących zawodowo, uczących się dorosłych, młodzieży uczestniczącej w programach uczenia się pozaformalnego, nauczycieli i innych członków kadry. Celem jest umożliwienie im europejskiego doświadczenia edukacyjnego i szkoleniowego. Od 2023 r. program będzie obejmował nowe działanie umożliwiające trenerom sportowym udział w projektach mobilności. Z możliwości współpracy i uczenia się między europejskimi krajami będą mogły teraz bezpośrednio korzystać lokalne organizacje sportu masowego i ich kadra.

Program przyczyni się do sprostania wyzwaniom, których spodziewamy się w 2023 r. Zapewni on bowiem znaczące wsparcie osobom uczącym się i kadrze edukacyjnej uciekającym przed wojną w Ukrainie. Kontynuowane będą również działania na rzecz zwiększenia inkluzywności programu, a także wykorzystywane będą osiągnięcia Europejskiego Roku Młodzieży.

Wsparcie w ramach programu Erasmus+ przeznaczone jest na działania przyczyniające się do realizacji priorytetów programu w dziedzinie szkół, uczelni wyższych i kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, a także młodzieży i sportu. Na podstawie otwartych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem agencji narodowych programu Erasmus+, które mają siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem, oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Cały program Erasmus+ koncentruje się na czterech kluczowych priorytetach, w tym na włączeniu społecznym i różnorodności. W centrum tego priorytetu znajdują się organizacje i osoby o mniejszych szansach. W związku z tym program nadal będzie wspierać mechanizmy włączenia społecznego uczestników i zapewniać specjalne zasoby w celu usunięcia wszelkich barier dla uczestnictwa.

Również w 2023 r., w ramach działań następczych po Europejskim Roku Młodzieży, dzięki środkom z programu głos młodzieży nadal będzie słyszalny w Unii Europejskiej i poza nią, zwłaszcza za sprawą intensyfikacji działań na rzecz młodzieży finansowanych w ramach programu Erasmus+. Oprócz sprzyjania realizowaniu we wszystkich sektorach edukacji projektów zakładających wsparcie zielonej transformacji, w ramach programu nadal dąży się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez promowanie zrównoważonych rodzajów transportu oraz zachowań bardziej odpowiedzialnych z punktu widzenia środowiska.

Ponadto program będzie niezmiennie wspierał wymiar młodzieżowy w istniejących inicjatywach i politykach. Jednocześnie projekt i działania w ramach zaproszenia do składania wniosków Erasmus+ na rok 2023 będą nadal przyczyniać się do zaangażowania UE na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, wnosząc tym samym cenny wkład w kontekście propozycji, aby rok 2023 był Europejskim Rokiem Umiejętności.

Kontekst

Program Erasmus+, zapoczątkowany 35 lat temu, jest jednym z najbardziej symbolicznych programów UE; do tej pory wzięło w nim udział prawie 13 mln osób. Program ten ma wspierać jeszcze większą liczbę uczestników i pomysłów na projekty w Europie i poza nią, a jego całkowity budżet na lata 2021–2027 wynosi 26,2 mld euro, uzupełnione przez kwotę 2,2 mld euro pochodzącą z unijnych instrumentów zewnętrznych.

Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na rok 2023 w związku z przyjęciem programu prac na ten rok.

Dodatkowe informacje

Roczny program prac na rok 2023

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Erasmus+ na 2023 r.

Przewodnik po programie Erasmus+ na 2023 r.

Zestawienie informacji na temat nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027

Quote(s)

Wstecz

Z wielkim zainteresowaniem będziemy obserwować dalszy rozwój programu Erasmus+ i liczymy na udział w nim większej liczby osób uczących się i członków kadry. W 2023 r. spodziewamy się osiągnięcia poziomów mobilności sprzed pandemii w całej Unii Europejskiej i poza nią. Po raz pierwszy w historii programu będzie on wspierał mobilność trenerów i kadry w dziedzinie sportu, przybliżając nas do celu, jakim jest zwiększenie aktywności fizycznej Europejczyków.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia - 23/11/2022

Pdf do druku

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r.: 4,2 mld euro

polski (40.744 kB - PDF)

Pobierz (40.744 kB - PDF)

Komunikat prasowy

23 listopada 2022

Bruksela

Banery/Logo