Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Nowe unijne fundusze na innowacyjne pomysły na zmniejszenie długotrwałego bezrobocia i pomoc w znalezieniu pracy

Komisja ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków o wartości 23 mln euro, aby pomóc państwom członkowskim UE opracować nowe sposoby przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu i wspierać osoby bezrobotne w powrocie na rynek pracy. Zapowiedziano to w niedawnym planie działania na rzecz rozwiązania problemu niedoboru pracowników i kwalifikacji w UE.

Za pomocą tego zaproszenia do składania wniosków, finansowanego w ramach inicjatywy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na rzecz innowacji społecznych+, Komisja chce oprzeć się na wcześniejszych obiecujących inicjatywach i wzmocnić rolę organizacji gospodarki społecznej. Organizacje te priorytetowo traktują cele społeczne i środowiskowe i ponownie inwestują większość swoich zysków we własne inicjatywy. Dowiodły też swojej zdolności do wspierania osób dotkniętych izolacją i ubóstwem w wyniku długotrwałego bezrobocia.

Nowe podejścia, które mają pomóc w znalezieniu pracy

Mimo że dane liczbowe dotyczące zatrudnienia w UE są rekordowo wysokie i w czwartym kwartale 2023 r. wynosiły 75,5 proc., walka z bezrobociem długotrwałym, a więc takim, które dotyczy osób pozostających od ponad roku bez pracy, nadal jest problemem w wielu państwach członkowskich. W 2022 r. 4,5 mln osób w wieku powyżej 25 lat w UE zarejestrowało się jako długotrwale bezrobotnych.

Im dłużej dana osoba pozostaje bezrobotna, tym trudniej jest jej znaleźć pracę, a to zwiększa ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tradycyjne środki, takie jak szkolenia bez zindywidualizowanego wsparcia, są często niewystarczające, by kompleksowo rozwiązać ten problem.

W poszukiwaniu rozwiązań, w niedawnym sprawozdaniu sfinansowanym przez UE wykazano potencjał innowacyjnych podejść, takich jak gwarancje zatrudnienia, które mogą pomóc w wejściu na rynek pracy. Takie środki pomagają w znalezieniu lub utworzeniu miejsc pracy, które odpowiadają indywidualnym umiejętnościom, a jednocześnie zaspokajają potrzeby społeczności lokalnych. Programy te mogą przynosić szerokie korzyści: mogą zapewnić społeczności lokalnej dostęp do przydatnych usług po przystępnych cenach i oferować nowe możliwości zatrudnienia dla osób, które od dawna są bez pracy, oraz przyczynić się do zmniejszenia niedoborów pracowników i luk w umiejętnościach.

Dzięki tym inicjatywom osoby długotrwale bezrobotne mogą zacząć budować swoją niezależność finansową, rozwijać się zawodowo i zwiększyć wiarę we własne możliwości. Tym samym rosną ich szanse na zatrudnienie na rynku pracy w przyszłości i wspierana jest ich integracja społeczna i gospodarcza.

Przykłady innowacyjnych podejść

W sprawozdaniu pt. „Gwarancje zatrudnienia i inne innowacyjne podejścia" wskazano przykłady inicjatyw, które pomyślnie wspierały osoby długotrwale bezrobotne. Na przykład:

  • Program pilotażowy „Gwarancja zatrudnienia w Marienthal" w Austrii oferuje wszystkim osobom, które długo pozostają na bezrobociu, pracę, za które otrzymają godziwe wynagrodzenie.
  • We Francji inicjatywa „Obszary o zerowym bezrobociu długotrwałym" wspiera zatrudnianie osób, które od ponad roku są bezrobotne. Umiejętności i aspiracje takich osób są oceniane pod kątem potrzeb społeczności, a następnie tworzone są miejsca pracy, które zaspokoją te potrzeby. Oszczędności na świadczeniach pieniężnych, które w przeciwnym razie byłyby wypłacone osobom bezrobotnym, są w ramach projektu przekierowywane na tworzenie tych miejsc pracy.
  • Podobne podejście przyjęto również w Belgii, gdzie w Walonii zaplanowano stworzenie – przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – 17 obszarów o zerowym bezrobociu długotrwałym.
  • Niemczech, w Berlinie realizowana jest inicjatywa „Solidarny dochód podstawowy" mająca przeciwdziałać bezrobociu długotrwałemu. W tym celu osobom, które pozostają bez pracy przez okres do pięciu lat oferowanych jest 1000 możliwości zatrudnienia.

Działania UE wspierające państwa członkowskie

Dziś po południu Komisja Europejska weźmie udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Komitet Regionów. Będzie ono poświęcone zbadaniu tego, w jaki sposób instytucje UE mogą współpracować w celu wspierania państw członkowskich w walce z długotrwałym bezrobociem.

W wydarzeniu wezmą udział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro i komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Komitetu Regionów i inni prelegenci wysokiego szczebla.

Wydarzenie będzie transmitowane w internecie. Dostępne będzie tłumaczenie ustne na język angielski, francuski i hiszpański.

Kontekst

Organizacje mają czas do 30 września 2024 r. na złożenie wniosków zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej zaproszenia. Wniosek musi obejmować organizacje z co najmniej dwóch różnych państw UE, Islandii, Czarnogóry, Norwegii i Serbii. Projekty mogą trwać do 36 miesięcy i uzyskać dotacje w wysokości 1–3 mln euro na projekt.

28 maja 2024 r. odbędzie się sesja online, na której będzie można zadawać pytania dotyczące zaproszenia do składania wniosków. Ponadto zorganizowana zostanie sesja służąca nawiązaniu kontaktów, aby ułatwić tworzenie nowych partnerstw do realizacji projektów. Informacje na temat obu sesji będą udostępnione na stronie internetowej zaproszenia.

Kontekst

Za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Unia Europejska inwestuje w ludzi i wspiera wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych. Dzięki budżetowi na lata 2021–2027 w wysokości prawie 95,1 mld euro EFS+ istotnie wspiera unijną politykę społeczną oraz w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności, a także reformy strukturalne w tych obszarach.

Wdrażana w ramach EFS+ inicjatywa na rzecz innowacji społecznych+ jest poświęcona opracowywaniu i propagowaniu innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, umiejętności i włączenia społecznego.

Dodatkowe informacje

Zaproszenie do składania wniosków

Sprawozdanie: „W kierunku zerowego długotrwałego bezrobocia w UE: gwarancje zatrudnienia i inne innowacyjne podejścia"

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Nicolas Schmit na X

Zamów biuletyn informacyjny Komisji na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Banery/Logo