Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja zarejestruje inicjatywę wzywającą do lepszej ochrony koni

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) zatytułowanej „End The Horse Slaughter Age" (Koniec z ubojem koni).

Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do zaproponowania przepisów zakazujących uboju koni, w tym także ich hodowli i eksportu do celów produkcji futer, skór i mięsa lub wyrobu leków i innych substancji. Apelują także o zakaz transportu koni w Europie na duże odległości w celu ich uboju oraz o ochronę koni przed nadmierną pracą lub ciężką tresurą.

Decyzja o rejestracji inicjatywy ma charakter prawny i nie przesądza o ostatecznych prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tej inicjatywy, ani o działaniach, jakie ewentualnie podejmie, jeżeli inicjatywa zyska niezbędne poparcie.

Ponieważ europejska inicjatywa obywatelska spełnia warunki formalne, Komisja uznaje, że jest prawnie dopuszczalna. Na tym etapie Komisja nie bada jednak wniosku pod względem merytorycznym.

Treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być rozumiana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji.

Dalsze działania

Od momentu zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od czasu wprowadzenia mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 125 wniosków o zarejestrowanie inicjatyw, z których 99 spełniało warunki konieczne do rejestracji.

Więcej informacji

End The Horse Slaughter Age (Koniec z ubojem koni)

Europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Kampania #EUTakeTheInitiative

 

Pdf do druku

EIO: lepsza ochrona koni

polski (34.709 kB - PDF)

Pobierz (34.709 kB - PDF)

Komunikat prasowy

22 marca 2023, Bruksela

Banery/Logo