Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Własność intelektualna: Nowe przepisy sprawią, że wzory przemysłowe staną się szybsze, tańsze i bardziej przewidywalne

Komisja przedstawia zmienione przepisy, które sprawią, że ochrona wzorów przemysłowych w całej UE stanie się tańsza, szybsza i bardziej przewidywalna. Wzór przemysłowy stanowi wygląd zewnętrzny produktu charakteryzujący się liniami, konturami lub kształtem. Przedstawione wnioski dotyczące zmiany rozporządzenia i dyrektywy w sprawie wzorów przemysłowych modernizują istniejące wspólnotowe ramy dotyczące wzorów wspólnotowych i równoległe krajowe systemy wzorów, które zostały utworzone i zharmonizowane 20 lat temu. Zmienione przepisy przyczynią się do dalszej poprawy warunków wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie przepisy wprowadzają bardziej zrównoważone podejście do ochrony wzorów. Dzięki temu wzory mogą być odtwarzane dla części zamiennych, co daje konsumentom większy wybór w zakresie naprawy złożonych produktów, takich jak w szczególności samochody.

Oba wnioski mają na celu:

  • Uproszczenie i usprawnienie procedury rejestracji wzoru w całej UE: Dzięki ułatwieniu przedstawiania wzorów we wniosku o rejestrację (np. poprzez składanie plików wideo) lub łączeniu więcej niż jednego wzoru w jednym zgłoszeniu, a także dzięki obniżeniu opłat za pierwsze dziesięć lat ochrony, nowe przepisy sprawią, że ochrona zarejestrowanych wzorów wspólnotowych stanie się bardziej dostępna, skuteczna i przystępna cenowo, w szczególności dla indywidualnych projektantów i MŚP.
  • Harmonizację procedur i zapewnienie komplementarności z krajowymi systemami wzorów: Nowe ramy mają na celu zapewnienie większej komplementarności między unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony wzorów, na przykład w odniesieniu do wymogów dotyczących rejestracji wzorów lub uproszczenia przepisów dotyczących unieważniania zarejestrowanych wzorów. Pomoże to stworzyć równe warunki działania dla przedsiębiorstw w całej Europie.
  • Umożliwienie odtwarzania oryginalnych wzorów do celów naprawy produktów złożonych: Dzięki wprowadzeniu do dyrektywy w sprawie wzorów ogólnounijnej „klauzuli naprawy" nowe przepisy przyczynią się do otwarcia i zwiększenia konkurencji na rynku części zamiennych. Jest to szczególnie ważne w sektorze napraw samochodów, w którym we wszystkich krajach UE powinno stać się prawnie możliwe odtwarzanie identycznych precyzyjnie dopasowanych części nadwozia samochodów w celu naprawy, aby przywrócić ich pierwotny wygląd. Proponowana „klauzula naprawy" powinna mieć natychmiastowe skutki prawne wyłącznie w odniesieniu do przyszłych wzorów, natomiast wzory już objęte ochroną powinny pozostać objęte przez dziesięcioletni okres przejściowy. 

Kontekst

Dzisiejsze wnioski są następstwem przyjętego w listopadzie 2020 r. planu działania dotyczącego własności intelektualnej, w którym Komisja zapowiedziała, że dokona przeglądu unijnych przepisów dotyczących ochrony wzorów w następstwie udanej reformy unijnych przepisów dotyczących znaków towarowych. Wnioski opierają się na wynikach kompleksowej oceny tych przepisów, która wykazała, że chociaż systemy ochrony wzorów w UE funkcjonują ogólnie dobrze, istnieją niedociągnięcia, którymi należy się zająć. Ponadto stanowią one odpowiedź na apele zainteresowanych stron, Rady i Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie przez Komisję modernizacji i dalszej harmonizacji przepisów dotyczących wzorów przemysłowych w UE.   

Dalsze działania

Oba wnioski zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Po przyjęciu wniosków państwa członkowskie UE będą musiały dokonać transpozycji nowych przepisów dyrektywy do prawa krajowego w ciągu dwóch lat. Jeżeli chodzi o rozporządzenie, większość zmian do rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych zacznie obowiązywać wkrótce (w terminie 3 miesięcy) po jego wejściu w życie, natomiast pozostała ich część będzie miała zastosowanie dopiero po przyjęciu niezbędnych aktów delegowanych i wykonawczych (w terminie 18 miesięcy po wejściu w życie).  

Dalsze informacje

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Wniosek w sprawie dyrektywy

Więcej informacji na temat wzorów przemysłowych

Quote(s)

Po dwudziestu latach od ich wprowadzenia obecne ramy dotyczące wzorów przemysłowych nadal zapewniają solidną ochronę tego rodzaju własności intelektualnej. Dzisiejsza dobrze ukierunkowana modernizacja ułatwi ochronę wzorów przemysłowych produktów. Jednocześnie pomoże to w dokończeniu budowy jednolitego rynku, jeśli chodzi o wykorzystanie części zamiennych do naprawy, poprzez ograniczenie nadmiernych zabezpieczeń, które nadal są przyznawane w niektórych państwach członkowskich.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 29/11/2022

 

Pdf do druku

Własność intelektualna: Wzory przemysłowe

polski (38.515 kB - PDF)

Pobierz (38.515 kB - PDF)

Komunikat prasowy

29 listopada 2022

Bruksela

Banery/Logo