Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Strategia dotycząca dronów 2.0: rozwój europejskiego rynku dronów na dużą skalę

W przyjętej dziś przez Komisję Europejską strategii dotyczącej dronów 2.0 przedstawiono wizję rozwoju europejskiego rynku dronów. Podstawą strategii są unijne ramy bezpieczeństwa w zakresie eksploatowania dronów i określania wymogów technicznych dotyczących tego rodzaju urządzeń. Ramy te są najbardziej zaawansowane na świecie. W nowej strategii określono, w jaki sposób Europa może prowadzić komercyjne operacje z użyciem dronów na dużą skalę, co stworzy nowe możliwości w tym sektorze.

Od miejsc pracy do nowych rozwiązań w zakresie mobilności

Dzięki kompleksowym ramom regulacyjnym UE bezzałogowe statki powietrzne spędziły już w europejskiej przestrzeni powietrznej setki tysięcy godzin, bezpiecznie wykonując takie zadania, jak kontrolowanie stanu infrastruktury, monitorowanie wycieków ropy naftowej lub pobieranie próbek gleby. Poczyniono również znaczne postępy w realizacji projektów dotyczących wykorzystywania dronów do dostaw produktów medycznych drogą powietrzną; rozwija się także transport próbek medycznych między placówkami opieki zdrowotnej. Intensyfikację ruchu umożliwi system „U-space" – unikalny w skali globalnej europejski system bezpiecznego zarządzania ruchem dronów, który zostanie uruchomiony w styczniu 2023 r.

Zanim nastąpi rozwój tych innowacyjnych technologii, Komisja chce zwiększyć społeczną akceptację dronów. Aby rozwiać obawy dotyczące hałasu, bezpieczeństwa i prywatności, w strategii wzywa się władze krajowe, regionalne i lokalne do zagwarantowania dostosowania usług z użyciem dronów do potrzeb obywateli.

W strategii przewiduje się, że do 2030 r. następujące usługi z użyciem dronów staną się częścią codziennego życia w Europie:

  1. Służby ratownicze, mapowanie, obrazowanie, inspekcje i nadzór zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosowania dronów cywilnych, a także pilne dostarczanie małych przesyłek, takich jak próbki biologiczne lub leki.
  2. W ramach usług z zakresu innowacyjnej mobilności powietrznej, takich jak taksówki lotnicze, świadczone będą regularne usługi przewozu osób – początkowo z pilotem na pokładzie, a docelowo w trybie w pełni zautomatyzowanym.

Uwolnienie potencjału unijnego rynku dronów i usług z użyciem dronów wymaga zidentyfikowania kluczowych elementów składowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, półprzewodniki oraz unijne usługi kosmiczne i telekomunikacja mobilna. Pomoże to UE zbudować innowacyjny i konkurencyjny sektor dronów i ograniczyć strategiczne zależności.

W strategii określono także obszary synergii między dronami cywilnymi i obronnymi oraz możliwości zwiększenia zdolności w zakresie przeciwdziałania dronom i odporności systemu.

19 działań na rzecz przyszłego rynku dronów

Komisja rozpocznie teraz prace nad 19 operacyjnymi, technicznymi i finansowymi działaniami przewodnimi strategii mającymi na celu stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego i handlowego dla przyszłej przestrzeni powietrznej i rynku dronów:

  1. Przyjęcie wspólnych zasad zdatności do lotu oraz nowych wymogów szkoleniowych dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych i eVTOL (załogowych samolotów pionowego startu i lądowania).
  2. Sfinansowanie platformy internetowej wspierającej lokalne zainteresowane strony i przemysł wdrażający zrównoważoną innowacyjną mobilność powietrzną.
  3. Opracowanie strategicznego planu działania w zakresie technologii dronów, aby określić priorytetowe obszary badań naukowych i innowacji, zmniejszyć istniejące strategiczne zależności i zapobiec powstawaniu nowych.
  4. Określenie kryteriów dobrowolnego oznakowania dronów zatwierdzonych pod względem cyberbezpieczeństwa.

Działania te stworzą warunki sprzyjające operacjom komercyjnym na dużą skalę i umożliwią Europie czerpanie korzyści z synergii między zastosowaniami dronów i powiązanych technologii, w tym rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dronom, do celów cywilnych, bezpieczeństwa i wojskowych.

Kontekst

W opracowanej przez Komisję strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności zapowiedziano przygotowanie zaktualizowanej europejskiej strategii dotyczącej dronów do końca 2022 r. Omawianemu komunikatowi towarzyszy dokument roboczy służb Komisji, w którym przedstawiono ocenę wyzwań stojących przed sektorem dronów oraz analizy i dane stanowiące podstawę nowej strategii dotyczącej dronów 2.0.

Komisja opracowuje podstawy kompleksowej polityki UE dotyczącej dronów od 2014 r. Rozporządzenie wykonawcze Komisji 2019/947 i rozporządzenie delegowane Komisji 2019/945 zawierają szczegółowe przepisy i procedury dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz określają wymogi dotyczące projektowania i produkcji systemów bezzałogowych statków powietrznych. Od 2003 r. UE zainwestowała w rozwój dronów i ich innowacyjnych zastosowań prawie 980 mln euro. W ramach swoich programów w zakresie badań naukowych i innowacji sfinansowała 320 projektów dotyczących dronów.

Informacje dodatkowe:

Pytania i odpowiedzi

Dokument roboczy służb Komisji

Europejska strategia dotycząca dronów 2.0

Cytat

Wraz z pojawieniem się nowej generacji statków powietrznych zasilanych elektrycznie, z których można korzystać zarówno w środowisku miejskim, jak i na terenach otwartych, musimy zadbać o to, by poza utrzymaniem bezpieczeństwa lotów w naszej przestrzeni powietrznej warunki odpowiadały zarówno komercyjnym potrzebom operatorów, jak i oczekiwaniom obywateli w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. Opublikowana dziś strategia nie tylko zwiększa zdolność Europy do prowadzenia komercyjnych operacji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych na dużą skalę, ale oferuje również nowe możliwości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki sprzyjającym warunkom rynek usług dronów w Europie może osiągnąć wartość 14,5 mld euro i stworzyć 145 tys. miejsc pracy do 2030 r.

Adina Vălean, komisarz do spraw transportu - 29/11/2022

 

© Copyright European Union - Cristof Echard

rozwój europejskiego rynku dronów na dużą skalę Pobierz (41.936 kB - PDF)

Komunikat prasowy

29 listopada 2022, Bruksela

Banery/Logo