EUROPE DIRECT Szczecin

Silniejsza pozycja Europy na świecie

Kolorwa grafika 

Głos UE musi być dobrze słyszalny na świecie. Opowiadamy się za multilateralizmem i międzynarodowym ładem opartym na zasadach.

Czytaj więcej na stronie Komisji Europejskiej.